english
Projekat podržavaju:

Savetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilje
- Skinite upitnik
- Istraživanje stavova i informisanosti učenika osnovnih škola u opštini Kikinda o nasilju u porodici