Niko ne voli da živi u strahu
english

Projekti

Zaustavi - Zaštiti - Pomozi

Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju je konkurisao u januaru 2015. godine kod Povereničkog fonda Ujedinjenih Nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja nad ženama (The United Nation Trust Fund to End Violence against Women-UN Trust Fund) sa projektom “ZAUSTAVI-ZAŠTITI-POMOZI-Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“ i uspešno prošao selekciju od ukupno 1715 projekata iz celog sveta koji su aplicirali za sredstva kod UN Fonda. U Srbiji je podržano 5 projekata, od kojih je jedan ovaj projekat.

Dobijena su sredstva u iznosu od 533 060 $, a ukupan budžet projekta je 610 937 $.

Partner na projektu je nevladina organizacija Centar za podršku ženama iz Kikinde.

Projekat će se realizovati u periodu od 2016-2019. godine, a ciljna grupa na koju se projekat odnosi su žene i devojke koje su bile u situaciji rodno-zasnovanog nasilja ili su izašle iz situacije nasilja i kojima je potrebna pomoć i podrška za prevazilaženje te situacije.Žene u javnom i političkom životu


Centar za podršku ženama u periodu od 2004-2008 realizovao je veliki broj različitih projekata, (treninga, javnih akcija, tribina, okruglih stolova…) sa zadatkom da:


Neke od projekata realizovali smo samostalno, a neke u partnerstvu sa drugim NVO i institucijama. Najvažniji su:Projekti za mlade


Projekat Jačanje uloge mladih u parlamentu i procesu donošenja odluka realizovan je uz podršku NORAD fondacije (oktobra 2005 - februara 2006.) u Srbiji i Norveškoj. Kroz aktivnosti u Projektu osmoro mladih iz Kikinde (članova omladinskih organizacija i političkih stranaka demokratske orijentacije) senzibilisano je na rodne teme, edukovano i pripremano za buduće aktivno učešće političkom životu. Studijsko putovanje u Norvešku omogućilo je da odabrani tim upozna model koji mladima u Norveškoj otvara vrata za aktivno učešće u procesu donošenja odluka. Deo stečenog iskustva primenjen je po povratku u zemlju.Youth in Action


Centar za podršku ženama od 2004. godine aktivno učestvuje u kreiranju i realizaciji projekata u Programu "Youth in Action" koji finansira Evropska komisija.

U prvoj fazi bili smo učesnici treninga i projekata razmene mladih (Youth exchange), a već 2006. bili smo domaćini Youth exchange projekta pod nazivom Vizantijsko plavo. U Kikindi smo okupili 45 mladih učesnika iz pet evropskih zemalja (Norveška, Poljska, Portugal, Makedonija, Srbija). Shodno iskazanim afinitetima učesnici su radili u kreativnim radionicama – vajarskoj, muzičkoj, dramskoj i televizijskoj. Plenarni rad bio je posvećen istoriji Srbije i Balkana. Cilj radionica je bio da razbije predrasuda na verskoj, etničkoj, nacionalnoj i rodnoj osnovi.

Naredne, 2007. godine, u Novom Sadu i Kikindi realizovan je Youth exchange pod nazivom Snimi svoj identitet koji je okupio 30 mladih tv stvaraoca iz Portugala, Norveške, Poljske, BiH i Srbije. Tokom dvanaest dana realizovano je pet dokumentarnih filmova na temu Evropeizacija i /ili nacionalni identitet.
Iste godine tim CPŽ učestvovao je i u projektu "Izgubljeni u prevodu" koji je realizovan u Poljskoj (Olstin).
U maju 2006. Centar je akreditovan za program Evropske razmene volontera (EVS).
Od tada do dana, sa organizacijama iz Norveške, Portugala, Nemačke i Grčke ostvareno je 13 razmena. Boravak volontera u partnerskim organizacijama širom Evrope (koji traje od 3 meseca do godinu dana) omogućuje mladima sticanje novih znanja, upoznavanje kulture, običaja i stilova života u zemlji volontiranja.