Niko ne voli da živi u strahu
english

O nama

Centar za podrsku zenama

Centar za podršku ženama je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija čiji je cilj da kroz različite edukativne, promotivne, stručne i druge aktivnosti unapređuje položaj žena i doprinosi uspostavljanju rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti u lokalnoj zajednici i regionu. Organizacija je posebno okrenuta programima koji senzibilišu mlade na rodne teme i podstiču ih na različite vidove aktivizma.


Centar za podršku ženama osnovan je u martu 2004. godine, na inicijativu Kancelarije za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Kikinda. Uspostavljanje organizacije i pokretanje aktivnosti podržali su Misija OSCE u SCG i Nacionalna organizacija norveških opština (KS).


Tokom šest godine rada Centar za podršku ženama je uspeo da ostvari kontinuitet u realizaciji programa i projekata u oblasti:


Projekte Centra do sada su podržali: OSCE (Misija u SCG), Nacionalna organizacija norveških opština (KS), Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške, Evropska Agencija za rekonstrukciju, Evropska komisija, USAID, Fond za otvoreno društvo, Norveška narodna pomoć, UNIFEM, BCIF i Holandska Vlada, Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova APV, Sekretarijat za sport i omladinu APV, Sekretarijat za zdravstvo APV, Fond za razvoj neprofitnog sektora APV, Opština Kikinda i drugi.