Niko ne voli da živi u strahu
english

Kontakt

Centar za podršku ženama


Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 28, 23300 Kikinda
Tel/fax (kancelarija): + 381 (0)230 437 343
E-mail: podrska1@open.telekom.rs
www.podrska.org.rs
Telefon Savetovališta za žene koje su pretrpele nasilje: +381 (0)800 10 10 10