Savetovalište za pravnu i psihosocijalnu
pomoć ženama koje su pretrpele nasilje